Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

kostkarubika
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

June 14 2017

kostkarubika
4317 c86c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaLuukka Luukka
kostkarubika
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamarkotna markotna

June 09 2017

kostkarubika
5911 ed47 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
kostkarubika

June 06 2017

kostkarubika
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viafenoloftaleina fenoloftaleina
kostkarubika
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaplugss plugss
kostkarubika
Reposted fromfungi fungi viagket gket
8056 8f87 500
kostkarubika

May 27 2017

kostkarubika
1999 b8fe 500
kostkarubika
9068 280f 500
Miedzianka, świętokrzyskie, Polska

April 13 2017

kostkarubika
kostkarubika
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viajuzcienielubie juzcienielubie
kostkarubika
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaperfidia perfidia
kostkarubika
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
kostkarubika

April 11 2017

kostkarubika
7852 a835
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viaaniuszka aniuszka
3995 85a6
Reposted fromlevindis levindis viaaniuszka aniuszka
kostkarubika
1925 1b54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl